Místní knihovna Polkovice

Služby

pujčování knih a časopisů

meziknihovní výpůjční služba prostřednictvím střediskové knihovny v Kojetíně

informační služba

přístup na internet

kopírování